Klassiska sevärdheter i Rom

Här hittar du en kort beskrivning av några klassiska sevädheter i Rom.
Fördelen med att anlita en privat svensk guide i Rom är att du får veta så mycket mer under en guidad tur och har möjlighet att ställa frågor.

 

Colosseum

svensk guide i Rom - ColosseumDen Flaviska Amfiteatern är dess rätta namn och det var Romarrikets största arena som invigdes av kejsar Titus år 80 efter endast åtta års byggnation – ett imponerande exempel på romarnas ingenjörskonst. Här roades mer än 50.000 åskådare med gladiatorstrider på liv och död och med vilda djurkamper. Den satiriske skalden Martialis (ca 40-102) ansåg att den Flaviska Amfiteatern var världens nya underverk. I juli 2007 utsågs Colosseum till ett av världens sju nya underverk.

 

Forum Romanum

Detta var en fuktig dalsänka mellan kullarna Palatinen och Capitolium och den användes som begravningsplats. På 600-talet f.Kr. dränerades dalen genom Cloaca Maxima, som förde dräneringsvatten ner till Tibern. Detta blev då en mötesplats som kom att bebyggas med religiösa, politiska och kommersiella byggnader, ett torg som var det romerska imperiets centrum under många hundra år. Efter romarrikets undergång fick byggnaderna förfalla och de blev plundrade på skatter och värdefullt material både av tidiga barbarinvasioner och av renässansens byggherrar. Under 1800- och 1900-talen har omfattande utgrävningar gjorts. De triumfbågar och rester av magnifika tempel vi idag kan beundra är påtagliga
vittnesbörd om romarrikets mäktighet. 

 

Palatinen

Palatinen - RomguidenHistorieskrivaren Titus Livius (59 f.Kr-17 e.Kr.) utpekar denna kulle som platsen där Rom grundades 753 f.Kr. av den förste kungen Romulus, tvillingpojken som blev diad av en varginna. Arkeologiska fynd har visat att kullen varit bebodd långt tidigare. Under republikens senare del var Palatinen bebodd av aristokratin. Octavianus, som kom att bli den första kejsaren – Augustus, den upphöjde - köper skalden Horatius villa, vilket kom att bli den första kejsarbostaden på Palatinen. Rester av Livias hus och kejsar Agustus hus finns kvar med nyrestaurerade freskomålningar. Det känns spännande att vandra i Neros kryptoportik och man häpnar över dimensionerna i det som varit Domitianus kejsarpalats.

 

Capitolium

Capitolium - RomguidenDen kanske viktigaste av de sju kullarna var Capitolium med sitt strategiska läge nära Tibern och Tiberön. Det var en naturlig fästning med försvarsborgen Arx och det viktigaste templet, Jupitertemplet, uppfördes här mycket tidigt. Detta vackra resnässanstorg som vi idag ser är en skapelse av Michelangelo men realiserades först efter hans död. Senatorspalatset är idag sätet för Roms borgmästare med administration, och i de två sidopalatsen är de Capitolinska museerna inhysta.

 

Piazza Venezia

Piazza_Venezia - Romguiden

Torget är Roms geografiska centrum och det domineras av ett enormt monument, Il Vittoriano, som är ett minnesmonument över Italiens enande 1861 och dess förste kung Viktor Emanuel II. Monumentet invigdes 1911. Byggnaden hyser den okände soldatens grav, som vaktas av två soldater. Torget har sitt namn efter den bruna renässansbyggnaden, palazzo Venezia, som uppfördes av kardinal Balbo från Venedig, sedermera påven Paulus II. Benito Mussolini hade palatset som arbetsplats och höll ibland tal från balkongen på fasaden.       


Pantheon

Pantheon - RomguidenDetta är antikens bäst bevarade byggnad, ett tempel tillägnat ”alla gudar”, uppfört av kejsar Hadrianus och invigt år125. Byggnaden skänktes år 608 av kejsaren i Konstantinopel till påven, som invigde den till en kristen kyrka, vilket förmodligen räddade den från förstörelse även om dekorationer har förts bort under seklen. Pantheons kupol representerar romarnas geni i arkitektur och byggnadskonst. Detta är fram till våra dagar den största existerande kupolen i murverk. Michelangelo hade den som förebild när han som arkitekt för Peterskyrkan designade Peterskyrkans kupol. I Pantheon vilar kungariket Italiens två första kungar och många konstnärer. 

 

Piazza Navona

Piazza Navona - RomguidenTorget ligger på den plats där kejsar Domitianus lät uppföra en arena för friidtrottstävlingar och var i bruk en bit in på medeltiden. Byggnationen runt torget ligger ovanpå de antika åskådarläktarna, och rester av dessa finns synliga under husen på den norra sidan av torget. I mitten på 1600-talet lät påven Innocentius X uppföra sitt familjepalats och kyrkan på den sydvästra sidan, och kända konstnärer och arkitekter engagerades. De fyra flodernas fontän mitt på torget är ett verk av den store Bernini. Kanske är det Roms vackraste barocktorg med inbjudande barer runtom – dock inte av den mest ekonomiska sorten - tavelförsäljare, karikatyrtecknare,
jonglörer, flanörer...här är det aldrig folktomt. 

 

Spanska Trappan

Spanska trappan - RomguidenDess rätta namn är la Scalinata della Trinità dei Monti, och den förenar kyrkan med samma namn, som ligger på höjden, med piazza di Spagna nedanför. Efter otaliga intriger kom den att byggas av Francesco De Sanctis och för franska pengar, och den invigdes jubelåret 1725. Den blev samlingsplats för konstnärer och intellektuella som gärna slog sig ner i de närliggande kvarteren. Även idag är det en plats där man möter folk från hela världen och den är en av Roms mest besökta attraktioner. På våren blir trappan skådeplats för en av världens mest kända blomsterutställningar. Ca 650 krukor med azaleor ställs ut, 2 m höga som det tagit 10-15 år att driva fram. Utställningen har vunnit mer än 100 priser de senaste åren.

 

Fontana di Trevi

Fontana Di trevi - RomguidenDenna uppvisningsfontän i marmor, insprängd mellan trånga gränder, stod färdig i mitten av 1700-talet. Vattnet kommer från akvedukten Virgo som byggdes för mer än två tusen år sedan. Fontänen är för evigt förknippad med Anita Ekberg som vadar i fontänen i Fellinis film La Dolce Vita. Traditionen säger att man skall kasta ett mynt i fontänen för att försäkra sig om att få återse Rom. Men redan under bildningsresornas tid var fontänen förknippad med avsked och återseende. Jeremisas Munther som skildrar nordiska konstnärers liv i Rom i mitten av 1800-talet skriver i sin bok Från Italien:
”Till följd av gammal sed förde vi vår vän till Fontana di
Trevi, han skulle döpas, hans ljusa lockar skulle överspolas
tre gånger för att ännu en gång få komma hit.”

 

Peterskyrkan

Peterskyrkan - RomguidenKristenhetens största kyrka invigdes 1626 efter en byggnation som tagit 120 år.
Det fanns tidigare på samma plats en kyrka som kejsar Konstantin uppfört ovanpå den gravplats där aposteln Petrus ligger begravd. Konstantins basilika var i så dåligt skick i början på 1500-talet att påven beslutade om rivning och en ny kyrka. Många arkitekter har varit engagerade i byggnationen, bland andra Michelangelo som ritat kupolen.
Bernini har varit involverad i mycket av interiörens dekorationer och han har skapat många av kyrkans monument. Epitafiet i kyrkan över drottning Kristina är av Carlo Fontana, men Kristina ligger begravd i Vatikenens
grottor, vilka man kan besöka.

 

Sixtinska kapellet

Detta är påvarnas privata kapell och används under konklaver. Det uppfördes i slutet på 1400-talet på uppdrag av påven Sixtus IV som givit namn åt kapellet. Det dekorerades samtidigt med freskomålningar på väggarna av kända konstnärer från Umbrien och Toscana. Julius II påtvingar Michelangelo uppdraget att måla taket, vilket tar honom 4 år. Nästan 20 år senare blir han övertalad att måla Den Yttersta Domen som altartavla, varpå Michelangelo ägnar ytterligare fem år åt kapellet. Sixtinska kapellets målningar är världsberömda och mer än 4 miljoner besöker årligen Vatikanmuseerna. För att se det Sixtinska kapellet måste man gå in i Vatikanens museer och betala avgift. (Det är förbjudet att fotografera inne i Sixtinska kapellet).      

 

Kontakta mig, svensk guide i Rom för mer information kring guidada turer bland Roms klassiska sevärdheter.

 

Museer i Rom -Romguiden

Museer i Rom

I Rom finns det ett stort antal museer. Jag kan hjälpa dig att välja vad som passar dig och ditt intresseområde.
› Läs mer om Roms museer

Kyrkor och katakomber - Romguiden

Kyrkor och katakomber

I Rom finns det många sevärda kyrkor och katakomber. Jag har sammanställt några av de mest intressanta.
› Roms kyrkor och katakomber

Mer om Roms sevärdheter - Romulus

Roms sevärdheter

Mer information om Rom och de sevärdeheter som finns i "den eviga staden" hittar du på www.romulus.nu
› Mer om Rom och roms sevärdheter