Svensk guide till Roms olika tidsepoker

Att vandra genom Rom är som att vandra genom historien. Överallt finner du spår efter de olika tidsepokerna, från antiken fram till idag. Vill du veta mer om det du ser när du är i Rom, så är ett bra sätt att anlita en svensk guide som kan berätta mer och som du kan ställa frågor till.

 

Roms tidsepoker - RomguidenANTIKEN

Det antika Rom finns överallt under oss där vi sätter ner foten! De mest synliga bevisen för Roms storhetstid under antik tid ser man i Pantheon och Colosseum, i ruinerna på Forum Romanum och på Kejsartorgen.
När man från Capitolium ser ut över Forum Romanum blir det nästan påtagligt att detta varit ”världens” centrum - och under flera hundra år.
Att gå upp på Palatinen och ströva i ruinerna från de luxuösa kejsarpalatsen och i fantasin förflytta sig tillbaka till Augustus, Claudius, Neros eller Domitianus epok känns stort. Att från kejsarpalatset se ut över Circus Maximus och föreställa sig en åskådarskara på bortåt 300.000 personer som följer de farliga kappkörningarna med häst och vagn är fascinerande...

 

MEDELTIDEN

Medeltiden för Roms del inträder när kejsarepoken är över i slutet av 400-talet, men dekadensen hade redan pågått länge.
Med Leo I i slutet på 400-talet kom kyrkan att bli en odiskutabel auktoritet.
I Rom fanns de två apostlarna Petrus och Paulus gravar, och i katakomberna hade många martyrer gravlagts. Rom kom därför att bli ett mål för pilgrimer. Kyrkor byggdes och pilgrimshärbärgen uppfördes.
Men Rom hade blivit en otrygg plats att bo på och staden kom med tiden att avfolkas.
Palats och monument från kejsarepoken hade plundrats och låg snart i ruiner.
Från den miljonstad Rom varit under kejsarepoken förvandlades Rom till en smutsig, avfolkad rövarkula - så påstår sig Den Heliga Birgitta ha upplevt Rom 1349.
Då hade man redan på andra håll i Europa börjat uppföra byggnader i en ny stil – gotiken, en konstart som knappt har berört Rom.

 

RENÄSSANSEN

Efter den långa vistelsen i Avignon flyttade påven så äntligen in i Rom i början på 1400-talet. Detta initierade Roms pånyttfödelse eller renässans.
Nya privata palats uppfördes och Sixtus IV lät bygga det Sixtinska kapellet under seklets andra hälft. Här samlades nu tidens främsta arkitekter och konstnärer.
I början av 1500-talet engagerar Julius II Bramante som arkitekt för den nya Peterskyrkan.
Michelangelo tvingas måla Sixtinska kapellets tak och Rafael kontrakteras för freskomålningarna i påvens privata våning.
För att finansiera arbetena på kyrkan samt Leo X:s eget lyxliv började man sälja avlatsbrev. Det var droppen som ledde till Martin Luthers protest och reform med bannlysning som följd.
Men Katolska kyrkan attackeras från flera håll. Paulus III kallar därför till kyrkomöte i Trento 1542 vid vilket man vill avskaffa missbruk och fasthålla kyrkans principer. Man upprättar också en kodex över hur den katolska konsten skulle framställas.

 

Roms tidsepoker - RomguidenBAROCKEN

Barocken kom att bli den konstform som tjänade kyrkan och motreformationen.
När Drottning Kristina gjorde sitt officiella intåg i Rom vid jultid 1655 hade Alexander VII några månader tidigare blivit påve, och ingen påve har betytt så mycket för Rom som Alexander. Han var egentligen inte intresserad av konst, struntade i måleri och skulptur, men han var bygg-galen och trots dåliga tider lyckades han på 12 år förändra Rom genomgripande. Hjälp fick Alexander främst av Gian Lorenzo Bernini – ”världsberömd” och chefsarkitekt för praktiskt taget Alexanders alla projekt - samt Pietro da Cortona.
Det mest magnifika och kostsammaste projektet var Petersplatsen. Det var aktuellt under hela Alexanders pontifikat och förstörde påvedömets finanser under hela 1600-talet.
Av konsthistoriker anses perioden utgöra kulminationen på barocken.

 

GRAND TOUR

Alexander VII gav Rom en ny ställning - den lärda, flotta staden där allt spännande hände.
Hit kom inte längre pilgrimmen och arkeologen, utan fursten, adelsmannen, stora konstnärer, vetenskapsmän och den välborne gentlemannen på sin Grand Tour, en bildningsresa till Europas kulturstäder. Resan till Italien för att bilda sig var i bortåt tre sekel obligatorisk bland konstnärer och de kultiverade europeiska familjerna.
Konstnärer och resenärer slog sig ner i kvarteren kring Spanska Trappan där det låg massor av hotell och trattorior. De flesta har numera blivit ersatta av lyxiga modebutiker. Kvar sen tiden är Caffé Greco, som öppnades 1760 och som var träffpunkt för alla nationaliteter.
Några av de resenärer som av olika anledningar blev kvar i Rom för alltid, har blivit begravda på den ”Protestantiska kyrkogården” – Cimitero Acattolico - vid Pyramiden innanför stadsmuren.

 

MODERNA TIDER

1871 blir Rom huvudstad i ett enat Italien och ett intensivt byggande tar fart. Nya gator öppnas, ministerier och bostadskvarter uppförs, en byggboom som aldrig någonsin tidigare.
I början på 1900-talet väcker Italien på nytt omvärldens intresse inom konsten inför två nya konstriktiningar, futurism och metafysik.
I april 1937 invigdes Cinecittà – Roms filmstadion - avsedd för politisk propaganda.
Efter kriget gör sig Rossellini känd som neo-realismens skapare med filmer som Roma città aperta.
Med 50-talet kom Cinecittàs explosion med stora amerikanska produktioner – Quo Vadis, Ben Hur och Rom blev ”Hollywood vid Tibern”. Vackra människor, internationella stjärnor – Rom och Via Veneto blir synonymt med La Dolce Vita, Fellinis film från 1960.
Samma år är Rom värd för de olympiska spelen.

Som svensk guide i Rom kan jag berätta mer om Roms tidsepoker samtidigt som vi besöker de olika sevärdheterna.

 

 

Museer i Rom -Romguiden

Museer i Rom

I Rom finns det ett stort antal museer. Jag kan hjälpa dig att välja vad som passar dig och ditt intresseområde.
› Läs mer om Roms museer

Fontana di Trevi - Romguiden

Roms klassiska sevärdheter

Fontana di Trevi är en av de mest berömda sevärdheterna och för många är det ett “måste” när de besöker Rom.

› Roms klassiska sevärdheter

Smultronställen

Dina intressen och önskemål avgör målet för de guidade turerna men jag hjälper dig gärna med idéer och tips.
› Roms smultronställen